+84 (0) 4 35537799 | (0) 963636066

Services

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý chất lượng cao cho các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt nam. Các dịch vụ chính của OCD bao gồm Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, Cho thuê nhân sự, Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Chiến lược, Tư vấn Hệ thống quản lý và Đào tạo Quản lý cho doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo thiết kế riêng theo đặc thù của doanh nghiệp. Khi cung cấp dịch vụ, OCD luôn đề cao tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Dịch vụ của OCD

Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình - cùng làm với doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn để không chỉ giúp khách hàng xây dựng hệ thống quản lý mà còn tăng cường năng lực quản lý cho các thành viên của doanh nghiệp khách hàng thông qua quá trình cùng làm với tư vấn. Trong đào tạo, giảng viên OCD luôn áp dụng triệt để phương pháp đào tạo cho người lớn, lấy người học làm trung tâm và hướng đến việc áp dụng kiến thức vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.

You are here: OCD Services Services

Contact us

  • Hanoi: (84-4) 3553 7799
  • HCMC: 090307 8809
  • Hotline: 09 6363 6066
 

Head Office: 137 Chua Lang str, Dong Da dist, Hanoi, Vietnam

Rep Office: B0609, B Tower, The Gold View, 346 Ben Van Don St., Ward 1, Dist. 4, HCMC, Vietnam