+84 (0) 4 35537799 | (0) 963636066

Strategy Management Training for HALCOM

User Rating:  / 0

In June 2015, OCD Management Consulting conducted a training program on strategy management, customizing for top and middle level managers. The first phrase of management consulting project is considered to be the premise for the second phrase of the project on Developing KPI System Evaluation. 

Tháng 6/2015, Công ty Tư vấn quản lý OCD cùng Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (Halcom) thực hiện chương trình Đào tạo quản trị chiến lược cho cán bộ cấp cao và cấp trung. Đây là giai đoạn 1 của dự án Tư vấn quản lý, trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng chiến lược cho đội ngũ cán bộ quản lý của Halcom để tạo tiền đề cho giai đoạn 2 - triển khai xây dựng Hệ thống đánh giá KPI cho Công ty Halcom.

Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn chiến lược và xây dựng hệ thống đánh giá kết quả sử dụng KPI.

Vietnam Market Research: Customer Satisfaction Surveying & Analysis for Centre Power Corporation (EVN-CPC, EVN-NPC, EVN-HPC, EVN-SPC 2015)

User Rating:  / 0

Customer satisfaction research for the Centre Power Corporation of Vietnam Electric EVN (EVN-CPC),

EVN NPC, EVN CPC, EVN SPC phối hợp với Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD thực hiện dự án nghiên cứu thị trường đánh giá sự hài lòng của khách hàng dùng điện hàng năm theo chỉ đạo của EVN, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Năm 2014, EVNCPC tiếp tục tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng ngoài sinh hoạt (KHNSH) và khách hàng sinh hoạt (KHSH) đối với từng Điện lực thành viên của EVNCPC thông qua 7 nhóm yếu tố: Cung cấp điện, thông tin liên lạc với khách hàng, hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng, hình ảnh kinh doanh, giá điện và sự đồng thuận xã hội. Kết quả cuộc nghiên cứu thị trường của đơn vị tư vấn là thông tin tham khảo có giá trị, giúp lãnh đạo EVN NPC, EVN CPC, EVN SPC và các Điện lực thành viên đánh giá được tình hình thực hiện công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng tại đơn vị, qua đó xây dựng các giải pháp nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng trong thời gian tới.

 

Customer satisfaction research for the Centre Power Corporation of Vietnam Electric EVN (EVN-CPC, 11/2014).

In November of 2014, the OCD Market Research team performed customer satisfaction research for the Centre Power Corporation (CPC), a regional body of Electricity of Vietnam (EVN), Vietnam's largest energy company. EVN-CPC provides the majority of energy to Central Vietnam and has 12 cities and provinces under its umbrella of services.

This market research project was implemented in each of these cities and provinces while utilizing a sample size of about 5,000 organizational and household customers. The overarching objective was to provide relevant data and data analysis on the level of customer satisfaction to generate insight for EVN-CPC; thereby informing their strategy-making process and ultimately boosting customer satisfaction. This market research project is only one among many implemented through OCD Management Consulting's Market Research team.

You are here: OCD Overview OCD

Contact us

  • Hanoi: (84-4) 3553 7799
  • HCMC: 090307 8809
  • Hotline: 09 6363 6066
 

Head Office: 137 Chua Lang str, Dong Da dist, Hanoi, Vietnam

Rep Office: B0609, B Tower, The Gold View, 346 Ben Van Don St., Ward 1, Dist. 4, HCMC, Vietnam