+84 (0) 24 35537799 | (0) 963636066

 • OCD ( 2 )
 • Overview ( 0 )
  • About OCD Management Consulting Co. ( 1 )

   OCD Management Consulting Co.

    

   Established in 2003, OCD Management Consulting Co. (OCD) is a Vietnamese company specialized in providing management consulting, training and market research to businesses and organizations in Vietnam, with high level of professionalism, applicability and quality.   

    

                                               

    

    

   Vision

    

   OCD’s mission is to become the first choice provider of professional and applicable management consulting and training services to businesses and organizations in Vietnam.  

    

   Mission

    

   OCD’s mission is to facilitate businesses and organizations to develop and grow sustainably by providing them with quality and applicable management training and consulting services in four areas: Strategy Consulting, Management Consulting, Management Training and Market Research delivered by our highly committed and responsible people.  

    

   OCD Capacity and Experience

    

   For over 6 years OCD has been providing management training and consulting services to many businesses in Vietnam. OCD consultants and trainers have competencies in the areas of organizational development, organizational capacity evaluation, strategic planning and business growth management. The majority of OCD consultants and trainers have over 10 years of experience in their area of expertise (many of them with over 20 years of experience), have international qualifications and have worked and/or studied abroad. This international exposure, combined with extensive knowledge and insight into the workings of local organizations and agencies, provides a valuable and unique mixture that ensures locally relevant programmes of international standards.

  • Our team ( 17 )
 • News ( 0 )
 • Services ( 0 )

  OCD cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý chất lượng cao cho các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt nam. Các dịch vụ chính của OCD bao gồm Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, Cho thuê nhân sự, Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Chiến lược, Tư vấn Hệ thống quản lý và Đào tạo Quản lý cho doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo thiết kế riêng theo đặc thù của doanh nghiệp. Khi cung cấp dịch vụ, OCD luôn đề cao tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

  Dịch vụ của OCD

  Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình - cùng làm với doanh nghiệp trong suốt quá trình tư vấn để không chỉ giúp khách hàng xây dựng hệ thống quản lý mà còn tăng cường năng lực quản lý cho các thành viên của doanh nghiệp khách hàng thông qua quá trình cùng làm với tư vấn. Trong đào tạo, giảng viên OCD luôn áp dụng triệt để phương pháp đào tạo cho người lớn, lấy người học làm trung tâm và hướng đến việc áp dụng kiến thức vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.

 • Experiences ( 0 )
You are here: OCD Overview

Contact us

 • Hanoi: (84-24) 3553 7799
 • HCMC: 090307 8809
 • Hotline: 09 6363 6066
 

Head Office: Floor 18, Viwaseen Tower, 48 To Huu, Trung Van, Nam Tu Liem, Ha noi, Vietnam

Rep Office: B0609, B Tower, The Gold View, 346 Ben Van Don St., Ward 1, Dist. 4, HCMC, Vietnam